Gravesøknader i Senja kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Senja kommune

Graving i Senja kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.senja2020.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/269 Ny boligtomt Gnr/Bnr 59/381 Gravearbeid Anton Silsands vei TP MASKIN FINNSNES AS 01.07.2020 31.12.2020
20/271 Seljestad Hage og Seljestad Hamn Gravearbeid Hågen, Helsesenterveien TP MASKIN FINNSNES AS 27.07.2020 31.12.2021
20/293 Finnsnestunet Utleieboliger Gravearbeid Sjøgata NORVALD JØRGENSEN AS 31.08.2020 12.07.2021
20/300 Tilkopling Kommunal vannledning Gravearbeid Sultindvikveien RP MASKIN OG TRANSPORT AS 02.10.2020 31.10.2020
20/304 GRUS for nytt bygg, Husøya Gravearbeid Oskarbakken MULTICONSULT NORGE AS 12.10.2020 13.11.2020
20/313 Påkobling v/a Aspeveien Gravearbeid Aspeveien MOLAND TOTAL AS 21.10.2020 03.11.2020
20/316 Fiber Ørneheimen Gravearbeid sandvikveien ADOLFSEN MASKIN OG TRANSPORT AS 23.10.2020 30.10.2020