Gravesøknader i Senja kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Senja kommune

Graving i Senja kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.senja2020.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/269
Entreprenør TP MASKIN FINNSNES AS
Start 01.07.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Anton Silsands vei 76
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.06.2020
Tittel Ny boligtomt Gnr/Bnr 59/381
Byggherre
Organisasjon: BYGG I NORD PROSJEKT AS (orgnr.: 979977425)
Kontaktperson: Alf Elvebakk (tlf.: 95764484)