Gravesøknader i Senja kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Senja kommune

Graving i Senja kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.senja2020.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/271
Entreprenør TP MASKIN FINNSNES AS
Start 27.07.2020
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hågen 11
Helsesenterveien 37
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.06.2020
Tittel Seljestad Hage og Seljestad Hamn
Byggherre
Organisasjon: CONSEPT EIENDOM AS (orgnr.: 984302053)
Kontaktperson: Johnny Bårdsen (tlf.: 91673002)
Stedsansvarlig
Hans Lorentsen (tlf.: 41518148)
Hans A Lorentsen (tlf.: 41518148)
Ansvarshavende
Jan-Einar Nilssen (tlf.: 97793799)